Osram

Osram

Grid View
 • Osram Halogen M196 24V GY6.35 150W 3000K 64465 U Image 1
  Quick view
 • Osram Halogen G9 Capsule 60W 2800K 66748 Image 1
  Quick view
 • Osram Halogen 12V Halospot B15 50W 2950K 41990FL Image 1
  Quick view
 • Osram Halogen M205IRC 12V GY6.35 60W 3000K 64447IRC Image 1
  Quick view
 • Osram Halogen M249IRC 12V MR16 GU5.3 50W 3000K 48870SP Image 1
  Quick view
 • Osram Halogen M250IRC 12V MR16 GU5.3 50W 3000K 48870FL Image 1
  Quick view
 • Osram Halogen M258 12V MR16 GU5.3 50W 4400K 46871WFL Image 1
  Quick view
 • Osram Halogen M258IRC 12V MR16 GU5.3 50W 3000K 48870WFL Image 1
  Quick view
 • Osram Halogen M280IRC 12V MR16 GU5.3 50W 3000K 4870VWFL Image 1
  Quick view
 • Osram Halogen M74IRC 12V GY6.35 50W 3000K 64440IRC Image 1
  Quick view
 • Osram Halogen Tubular E14 60W 2800K 64862T Image 1
  Quick view